Usługi detektywistyczne

3 czerwca 2016

 

SPRAWY CYWILNE I RODZINNE

 • wykrywanie i dokumentowanie zdrad małżeńskich, oszustw matrymonialnych, etc
 • dokumentowanie zjawiska przemocy domowej
 • ustalanie miejsca pracy i źródeł dochodu
 • obserwacja dzieci i monitoring środowiska, w którym przebywają (zachowanie opiekunek, etc)
 • identyfikacja osób spotykających się z dzieckiem
 • ustalanie miejsca pobytu stałego i tymczasowego
 • sprawy spadkowe
 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się
 • docieranie do świadków zdarzeń
 • inne i nietypowe sprawy

OFERTA DLA FIRM

 • weryfikacji prawdziwości danych dotyczących szkód zgłaszanych firmom ubezpieczeniowym
 • kontrola pracowników na zwolnieniach lekarskich
 • kontrola wykorzystywania samochodu służbowego
 • weryfikacja przestrzegania umów zakazu konkurencji przez pracowników
 • wykrywanie kradzieży pracowniczych
 • wykrywanie nieprawidłowości w łańcuchu transportowym
 • ustalenie wiarygodności kontrahenta
 • zbieranie informacji dotyczących historii firmy
 • ujawnianie majątku ukrytego podmiotów gospodarczych
 • monitorowanie działań konkurencji
 • wykrywanie nieuczciwej konkurencji

WYPOŻYCZALNIA

 • lokalizatory GPS
 • mikrokamery
 • dyktafony

INFORMATYKA ŚLEDCZA

 • odzyskiwanie danych z nośników pamięci
 • wykrywanie oprogramowania szpiegującego
 • odzyskiwanie skasowanych danych z telefonów

INNE USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

 • wykrywanie podsłuchów w mieszkaniach i biurach
 • zabezpieczanie spotkań biznesowych
 • usługi kontrinwigilacyjne